top of page

Privacy policy

PRIVACYVERKLARING GRADR.NL

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Verwerking van persoonsgegevens

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze cookieverklaring en algemene voorwaarden. Gradr.nl behoudt zich het recht voor haar Privacyverklaring tussentijds te wijzigen.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens ten aanzien van persoonlijke of zakelijke verhoudingen die (in)direct leiden naar een bepaalde of bepaalbaar natuurlijk persoon. Hieronder vallen onder andere uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Andere gegevens zullen door ons niet met uw werkelijke identiteit in verbinding worden gebracht.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief c.q. mailingdienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

 

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en/of diensten en om u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen,

heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

 

Vragen en contact

Bij vragen over de informatie betreffende bescherming van persoonsgegevens of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons wenden. U kunt daar onderstaande contactgegevens voor gebruiken.

 

Gradr.nl is onderdeel van Wap3 B.V.

Vestigingsadres:

Bereikbaarheid:

Telefoonnummer: E-mailadres: KvK-nummer: Btw-identificatienummer:

Willem de Zwijgerlaan 350
Tweede verdieping
1055 RD AMSTERDAM
maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 22:00 zaterdag & zondag tussen 9:00 en 18:00 085-782 00 11

info@retourplaza.nl 63515954 NL855270044B01

Cookieverklaring Gradr.nl

1. Algemeen

Door gebruik te maken van onze website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals in de cookieverklaring omschreven. Deze cookieverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze privacyverklaring [hyperlink] en algemene voorwaarden [hyperlink]. Gradr.nl behoudt zich het recht voor haar cookieverklaring tussentijds te wijzigen.

2. Vaststelling van persoonsgegevens bij het bezoek aan de website

Bij een bezoek aan de website worden tijdelijk de gegevens van uw computer, de pagina's die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser – en besturingssysteem alsmede de website waarvan u ons bezoekt geregistreerd.

Wij gebruiken trackingsoftware om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website vast te stellen. Hiermee worden geen gegevens geregistreerd, maar wel het gebruikte IP-adres. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem en samengevat gebruikt voor statistische doeleinden en voor de verder ontwikkeling van onze website.

Persoonsgegevens zoals uw naam, e-mail, adres en/of telefoonnummer worden niet geregistreerd, tenzij u deze vrijwillig verstrekt via bijvoorbeeld een enquête.

 

3. Vaststelling van persoonsgegevens bij login registratie

Indien u een klantenaccount aanmaakt, registreren wij de persoonsgegevens die voortkomen uit het registratieformulier op onze website. Verplichte gegevens zijn op het registratieformulier als zodanig aangeduid. Zonder de verplichte gegevens is het aanmaken van een klantenaccount niet mogelijk. Enkele gegevens uit uw klantenaccount worden bij een eventuele bestelling in onze webshop gebruikt.

 

4. Vaststelling van persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling

U kunt in de webshop een bestelling plaatsen zonder u te registreren en zonder een klantenaccount aan te maken. In dit geval worden de vereiste gegevens opgevraagd die nodig zijn voor de afwikkeling zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw factuuradres en/of een eventueel afwijkend afleveradres, e-mailadres als ook de benodigde betalingsinformatie. Verplichte gegevens zijn ook in dit geval op het bestelformulier als zodanig aangeduid. Zonder de verplichte gegevens is de aanvraag van een bestelling niet mogelijk.

 

5. Gebruik van cookies

''Cookies'' zijn kleine bestanden die het voor ons mogelijk maken om op uw device, op u als gebruiker betrekking hebbende informatie op te slaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina's vast te stellen, alsmede onze aanbiedingen voor u zo relevant mogelijk vorm te geven.

Specifiek maken wij gebruik van zogenaamde ''sessiecookies'', die uitsluitend voor de duur van uw gebruik van één van onze internetpagina's tussentijds opgeslagen worden.

documentnummer: P000036137

Anderzijds gebruiken we ''permanente cookies'', om informatie via de device vast te houden, die bij een vervolgbezoek opnieuw worden gebruikt. Hierdoor zijn wij in staat u een optimaal werkende website aan te bieden, alsook u te herkennen en u bij herhaalt gebruik een zo gevarieerd mogelijke internetpagina en nieuwe inhoud te presenteren. De inhoud van de permanente cookies beperken zich tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw identiteit worden niet opgeslagen en wij stellen ook geen individueel profiel op met betrekking tot uw gebruiksgedrag.

Het gebruik van onze website is ook zonder cookies mogelijk. Via uw browser kunt u het opslaan van cookies onder ''extra's/internetopties'' deactiveren, en/of tot bepaalde website beperken dan wel uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er een cookies wordt gedetecteerd. Cookies kunt u te allen tijde van uw device verwijderen.

Voorbeeld

Firefox: extra's > instellingen > gegevensbescherming > cookies tonen > cookies verwijderen / alle cookies verwijderen.
Internet Explorer: extra's > internet opties > algemene browsergegevens wissen / cookies.

Wij attenderen u erop dat in voornoemd geval rekening moet worden gehouden met een beperkte weergave van onze webpagina's.

 

6. Google Analytics 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse dient van "Google Inc." (''Google''). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies" tekstbestanden die op uw device worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies ontstane informatie over uw gebruik van onze website worden in de regel aan een server van Google overgedragen en daar opgeslagen.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten verbonden met het gebruik van de website en het internet van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door de juiste instelling van uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze website ten volle kunt gebruiken.

Tenslotte gebruiken wij Google Analytics om gegevens uit AdWords en het dubbelklik- cookie voor statische doeleinden te analyseren.

 

7. Reclame
Onderstaand vindt u een lijst met aanbieders, die bevoegd zijn cookies op onze website te plaatsen alsmede informatie daarover en hoe u zich passend kunt afmelden.

Wij hebben Facebook en Google AdWords cookies op onze website. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Lees hier hoe je cookies verwijdert.

8. Overig gebruik van persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van de technische administratie van onze website, ter beantwoording van uw

verzoeken en voor de afwikkeling van een eventuele met u gesloten overeenkomst. Wij zullen de gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen opslaan en beschermen tegen de ongeautoriseerde toegang van derden.

De in het kader van de bij registratie verworven gegevens worden gebruikt voor uw identificatie bij de toegang van onze website en voor de beschikbaarstelling van diensten via onze website alsmede voor optimalisatie van de inhoud daarvan.

Het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit voor doeleinden van de afwikkeling van de overeenkomst vereist is, zoals bij het verzenden van de door u bestelde producten of bij de betalingsafhandeling. Wij zijn bevoegd met inachtneming van de toepasbare regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens een derde, bijvoorbeeld een IT-dienstverlener, te machtigen voor de aan de voorschriften gebonden verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Afmelding is te allen tijde mogelijk.

 

9. Veiligheid van gegevens

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang of ander misbruik. Zo worden uw gegevens in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor derden. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij de verwerking van logingegevens) worden uw persoonsgegevens bij de verzending versleuteld via het SSL (Secure Socket Layer) encryptiesysteem. Dit betekent dat de communicatie tussen uw device en onze server plaatsvindt met gebruikmaking van een erkend versleutelingsproces, wanneer dit door uw browser wordt ondersteund.

Creditcardgegevens worden uitsluitend opgeslagen op de server van onze dienstverlener [NAAM DIENSTVERLENER]. Gradr.nl is niet aansprakelijk voor (storingen) bij bankopdrachten.

 

10. Uw recht op informatie, correctie, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht informatie over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens en correctie van onjuiste gegevens (op) te vragen. Indien u zich heeft geregistreerd in verband met een overeenkomst met ons, dan kunt u uw gegevens via uw klantenaccount inzien en in bepaalde mate ook aldaar corrigeren. In de overige gevallen kunt u uw wettelijke rechten onmiddellijk tegenover ons kenbaar maken. U kunt ons voor dit doel bereiken via de aan het einde van deze privacyverklaring weergegeven contactgegevens.

Met inachtneming van de wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens ook zonder uw toedoen verwijderen wanneer de kennis voor de vervulling van het voor opslaan beoogde doel niet meer noodzakelijk is of wanneer de opslag vanwege andere wettelijke redenen onbetrouwbaar is. In enkele wettelijke voorziene gevallen kunnen uw gegevens in plaats van verwijderd ook door ons geblokkeerd worden.

 

11. Vragen en contact

Bij vragen over de informatie betreffende bescherming van persoonsgegevens of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons wenden. U kunt daar onderstaande contactgegevens voor gebruiken.

Gradr.nl is onderdeel van Wap3 B.V.

Vestigingsadres:

Bereikbaarheid:

Telefoonnummer: E-mailadres: KvK-nummer: Btw-identificatienummer:

Willem de Zwijgerlaan 350
Tweede verdieping
1055 RD AMSTERDAM
maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 22:00 zaterdag & zondag tussen 9:00 en 18:00 085-782 00 11

info@retourplaza.nl 63515954 NL855270044B01


Bekijk de door GRADR gehanteerde Nederland ICT Voorwaarden​

Cookie policy

bottom of page